1. 1פרטים כלליים ובחירת תכנית
  2. 2פרטי התקשרות
  3. 3פרטי משפחה
  4. 4שאלות כלליות